Hjälp

Har du problem att logga in?
Avtalsredovisning stödjer Internet Explorer 5.0 och Netscape 7.0 eller senare. Övriga fel anmäles direkt till: ekonomi@ink.goteborg.se
Box 1111, 405 23 GÖTEBORG TEL: 031 - 366 37 00 FAX: 031 - 13 05 51 E-POST: ekonomi@ink.goteborg.se